top of page
IMG_0310.jpg
Nagłówek 6

AUTENTYCZNOŚĆ

bez nazwy-1047.jpg

JAKO

WARTOŚĆ CZŁOWIEKA

Ten warsztat to doświadczenie, przypomnienie i obietnica. Czy jesteś gotowy odkryć siebie na nowo?

bez nazwy-0498.jpg

Z jaką myślą kładziesz się spać a z jaką się budzisz?
Czy zdarza się, że stanowczo wyrażasz swoją opinie na jakiś temat ale tylko w
swojej głowie?

Ten warsztat to początek podróży w głąb siebie, gdzie nieoczywistość nie jest
barierą, ale kluczem. To okazja, żeby odkryć, że człowiek jest wszystkim tym,
co oczywiste, a jeszcze bardziej tym, co nieoczywiste.

Za pomocą tej unikalnej metody, przypominamy uczestnikom, że są wartością
samą w sobie. W świecie, w którym szukanie potwierdzenia swojej wartości w
czymś zewnętrznym, wydaje się zupełnie daremne, my skupiamy pełną
uwagę na jednostce. Wspólnie będziemy odkrywać to, co znane i to, co
ukryte, w naszym własnym istnieniu.

 

bez nazwy-1139.jpg

Zapraszamy Cię do odkrycia
niezwykłej mowy ciała, 
unikatowego
spojrzenia, niebanalnych emocji, wyjątkowego Ty.

KONSPEKT WARSZTATU

1. Warunki oraz przeznaczenie warsztatu szkoleniowego

 • Warunkiem koniecznym udziału w warsztacie szkoleniowym jest pozytywne nastawienie uczestnika, brak oceniania innych uczestników oraz siebie, szczerość oraz okazywanie wsparcia innym uczestnikom.

 • Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest dla osób chcących dokonać introspekcji oraz rozwijać swoje umiejętności miękkie, takie jak: komunikacja, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu społecznego.

 • Warsztat szkoleniowy skierowany jest do osób dorosłych.

2. Założenia i cele warsztatu szkoleniowego

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

 • Powrót do świadomego poczucia własnej wartości

 • Kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych

 • Kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji

 • Kształtowanie umiejętności odnajdywania powiązań przyczynowo skutkowych pomiędzy emocji i zachowaniem

 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz subiektywnie postrzeganymi niedoskonałościami

 • Kształtowanie i trening trzech filarów efektywnej komunikacji (szczerości, braku oceny i wsparcia)Kształtowanie postawy „sięgania po marzenia”

3. Szczegółowe efekty warsztatu

 • Uczestnik warsztatu szkoleniowego definiuje pojęcia z zakresu emocji i odczuć.

 • Uczestnik warsztatu szkoleniowego potrafi wyjaśnić relacje pomiędzy emocjami / odczuciami a zachowaniem.

 • Uczestnik warsztatu szkoleniowego potrafi wyraźnie werbalizować swoje potrzeby.

 • Uczestnik warsztatu szkoleniowego jest zdolny do samodzielnego i świadomego występowania publicznego i przemawiania do dużej grupy osób.

 • Uczestnik warsztatu szkoleniowego jest zdolny do świadomego i efektywnego korzystania z zasad komunikacji społecznej, komunikacji bez przemocy oraz dialogu sokratejskiego.

 • Uczestnik warsztatu szkoleniowego potrafi używać mechanizmów wpływu społecznego, nie naruszając godności innych osób.

 

4.Punkt programu warsztatu szkoleniowego

 • Omówienie zasad i warunków współpracy podczas warsztatu szkoleniowego

 • Przedstawienie wszystkich uczestników i prowadzących

 • Panel dyskusyjny na temat emocji i odczuć

 • Rozgrzewka ruchowa

 • Medytacja na podłodze, wywołanie poszczególnych emocji i odczuć

 • Ekspresyjno-ruchowa Metoda Wzmacniania Samooceny Rezlera

 • Panel dyskusyjny na temat komunikacji międzyludzkiej

 • Ćwiczenia komunikacyjne

 • Przerwa na potrzeby pierwszego rzędu

 • Wstyd i strach - studium przypadku

 • Pewność siebie - trening

 • Podsumowanie i wymiana doświadczeń

5. Metody szkoleniowe

 • Ekspresyjno-ruchowaMetoda Wzmacniania SamoocenyRezlera - autorskametoda wzmacniania poczucia własnej wartości przez ekspresję ruchową, opracowana przez Kaspiana Jakuba Rezlera

 • Wykład, trening, medytacja, studium przypadku, dyskusja

 

6. Literatura

 • Cialdini, R. B. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk.

 • Golean, D. (1995). Inteligencja emocjonalna.

 • Hogan, K. (2003). Psychologia perswazji. Czarna Owca.

 • Pluta, E. (Artykuł). 10 trudnych emocji.

 • Claark, D. (2012). Zaburzenia lękowe.

 • Bourne, E. (2012). Lęk i fobie.

7. Czas trwania  jednego panelu:

2 godziny

8. Koszt udziału w panelu

280 zł

bottom of page