top of page

Українська

uk

uk

Опис Проекту:


Освітньо-соціальний проект "What's up" натхненний роботою Томасо Бінго "Я пишу тобі лише у неділю". Проект полягає в тому, що учасники протягом 52 тижнів заповнюють форму, розміщену на веб-сайті. Форма складається з двох частин:


Питання про Друга: Перше поле форми - це місце для питання про те, як почувається наш друг. Учасник обирає одну людину, якою він цікавиться. Важливо добре знати цю особу, щоб знати, що у неї відбувається, і вміти поставити відповідне питання. Питання не повинні повторюватися; кожен тиждень приносить нові виклики. Необхідно пам'ятати, що ці листи ніколи не досягнуть друга - це час для саморефлексії.


Підсумки Тижня: Друге поле форми - це місце для однофразового підсумку свого тижня. Учасник описує, що з ним сталося, що він відчував і чому відчував саме так.


Мета заходу - виразити найглибші думки та почуття інтимним та особистим чином. Ви можете приєднатися до проекту в будь-який час, оскільки це проект, який дозволяє пізнати себе і глибоко зрозуміти свого друга. Це момент для роздумів, більш глибокого погляду на своє джерело.


Мета Проекту:


Проект має на меті визволити в учасниках потребу щиро ділитися своїми почуттями та будувати глибші стосунки через регулярні, хоч і короткі, обміни думками. Це вправи в інтроспекції та емпатії, де з одного боку ми зосереджуємося на собі, а з іншого боку ми проявляємо інтерес до життя інших. Проект заохочує зупинитися на хвилину раз на тиждень, щоб подумати про своє життя та стосунки з іншими. Він спонукає до роздумів над тим, чи можемо ми спілкуватися, чи цікавимося ми іншою особою, чи розуміємо ми свої емоції та самих себе. Це дозволяє краще зрозуміти, чому ми діємо певним чином і що насправді відбувається в нашому житті.


Участь:


Проект відкритий для будь-якої повнолітньої* особи, незалежно від віку, місця проживання або мови. Запрошуємо всіх до участі в майстернях емпатії та цікавості, щоб краще зрозуміти себе та інших, підкреслюючи важливість спілкування та знайомства один з одним. Кожен учасник приєднується до проекту добровільно і приймає його правила.


Організатор:


Організатором проекту є Фонд Jesteś Wszystko Contemporary Artist Cooperative, який є відкритим простором для самовираження, місцем, де ми вдосконалюємося у бутті собою. Запрошуємо всіх незалежно від віку, незалежно від того, чи відчувають вони себе художниками чи ні, усіх тих, хто хоче виразити себе якимось чином через будь-яку форму мистецтва. Запрошуємо всіх досліджувати самих себе.


    неповнолітні можуть брати участь у проекті лише за згодою батьків або законних опікунів.

Правила проекту "What's Up"
§1 Загальні положення

Ці правила (далі "Правила") визначають умови участі в художньому проекті "What's Up" (далі "Проект"), організованому Фондом Jesteś Wszystko Contemporary Artist Cooperative (далі "Організатор").
Проект реалізується у формі онлайн-платформи, на якій Учасники заповнюють анкети протягом 52 тижнів.
Метою Проекту є пробудження у Учасників потреби щиро ділитися своїми почуттями та будувати глибші відносини через регулярні, хоча й короткі, обміни думками.

§2 Участь у Проекті

У Проекті може взяти участь будь-яка повнолітня особа, незалежно від місця проживання чи мови.
Участь у Проекті є добровільною і безкоштовною.
Подача заявки на участь у Проекті означає прийняття цих Правил і надання Організатору безкоштовної, безстрокової та необмеженої територіально ліцензії на використання контенту, розміщеного в анкетах, для цілей, пов'язаних з реалізацією Проекту.

§3 Анкети

Анкети складаються з двох частин:
a) Питання до Друга: Учасник вибирає одну людину, яка його цікавить, і ставить їй питання. Питання не повинні повторюватися.
b) Підсумок тижня: Учасник описує, що з ним сталося, що він відчував і чому він відчував себе так.
Анкети заповнюються раз на тиждень протягом 52 тижнів.

§4 Авторські права

Учасник заявляє, що:
o Твори, що складають його внесок у Проект, є результатом його оригінальної творчості і розроблені без порушення авторських прав третіх осіб.
o Авторські права на ці твори не обмежені.
o Цим він передає Фонду Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative:
 Право розпоряджатися творами/роботами в плані розповсюдження відповідно до призначення твору, включаючи похідні права, зокрема, вільне використання всіх дій Фонду з цим твором у всіх відомих на момент підписання цієї заяви галузях експлуатації, включаючи:
 відтворення творів/робот;
 запис на будь-якому носії;
 введення у обіг фільму з діями Фонду;
 показ;
 оренду і лізинг;
 трансляцію через наземні, супутникові та кабельні телевізійні станції, а також одночасні та повні ретрансляції телевізійних передач;
 введення у пам'ять комп'ютера.
 Ці положення не обмежують права автора на видання і розповсюдження твору як такого.
 Я згоден передати Фонду Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative право на використання твору або його частин (включаючи окремі частини) в рекламно-пропагандистських цілях Фонду, в будь-яких засобах масової інформації та на всіх відомих на момент написання цієї заяви галузях експлуатації, без територіальних і часових обмежень, без необхідності виплати винагороди.
 Фонд Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative має право на безкоштовне використання твору для представлення досягнень Фонду на фестивалях та конкурсах, а також для інших презентацій цього типу, а у разі отримання нагороди або визнання для виробництва - для просування нагородженого або визнаного твору/роботи запропонованим організаторами фестивалю або конкурсу способом.
 Фонд Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative має право на будь-яке використання версій та фрагментів написаного твору в рекламно-пропагандистських матеріалах.
Організатор має право використовувати поданий контент.

§5 Захист персональних даних

Організатор обробляє персональні дані Учасників відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних, і скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент про захист даних), далі "GDPR".
Адміністратором персональних даних Учасників є Організатор.
Персональні дані Учасників обробляються з метою реалізації Проекту, зокрема, для:
a) Ідентифікації Учасників;
b) Контакту з Учасниками;
c) Аналітичних та дослідницьких цілей.
Учасники мають право на доступ до своїх персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, а також право на перенесення даних і заперечення проти їх обробки.
Учасники можуть скористатися вищезазначеними правами, зв'язавшись з Організатором за адресою електронної пошти: ty@jesteswszystko.art

§6 Заключні положення

Організатор залишає за собою право змінювати ці Правила.
Можливі суперечки, пов'язані з реалізацією Проекту, будуть вирішуватися мирним шляхом. У разі відсутності угоди суперечки будуть вирішуватися судом, компетентним для місцезнаходження Організатора.

Previous

FOUNDATION

YOU ARE EVERYTHING 

Contemporary Artists' Cooperative

Unites us Polish Dance Teatr 

bottom of page