top of page

KATIA SHAHOIKA

PRODUCENT TANCERKA

Kiedy byłam dzieciakiem chciałam być malarzem albo prezydentem. Dla wielu to bardzo odmienne zawody, ale dla mnie oba kreują swój własny świat. Mój szczęśliwy numer to 10, a ulubiony owoc to na pewno borówka. W wieku 10 lat bałam się ciemności, w wieku 20 lat - samotności a gdy osiągnęłam 30 lat - nie być  wierną sobie.


When I was a kid, I wanted to be a painter or a president. For many people these are very different professions, but for me they both create their own world. My lucky number is 10 and my favorite fruit is definitely a blueberry. At the age of 10 I was afraid of the dark, at the age of 20 - loneliness and when I reached 30 - of not being true to myself.

KATIA SHAHOIKA
bottom of page