top of page
1.png
FUNDACJA 
JESTEŚ
WSZYSTKO
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Fundacja "Jesteś Wszystko Contemporary Artists Cooperative" z przyjemnością przedstawia propozycję współpracy w zakresie realizacji innowacyjnego projektu artystycznego. Nasza propozycja obejmuje stworzenie wspólnego spektaklu performatywnego, angażującego zarówno Polonię mieszkającą w danym kraju, jak i lokalnych mieszkańców.

Cel Projektu

Celem projektu jest integracja i wymiana kulturowa pomiędzy Polonią a lokalną społecznością poprzez wspólne tworzenie sztuki. Projekt ma również na celu rozwijanie umiejętności artystycznych uczestników, wzmacnianie ich pewności siebie oraz wartości osobistej.

 

Zakres Projektu

1. Warsztaty:

 

 • Czas trwania: 5 dni

 • Dzienny czas trwania: 4 godziny

 • Liczba uczestników: 12-15 osób (w tym członkowie Polonii i lokalni mieszkańcy)

 • Rodzaj warsztatów:

       - Performans

       - Rozwój wartości człowieka

       -Wzmacnianie pewności siebie

 

2. Spektakl Finałowy:

 

 • Czas trwania: 1 godzina

 • Miejsce: Scena z podłogą baletową i możliwością prezentacji filmu na rzutniku

bez nazwy-1259.jpg

Oferta Fundacji

Fundacja "Jesteś Wszystko Contemporary Artists Cooperative" oferuje:

 

 • Gotowy scenariusz spektaklu.

 • Profesjonalną reżyserię.

 • Muzykę do performansu

 • Przeprowadzenie warsztatów przez doświadczonych specjalistów.

 

Wsparcie instytucji goszczącej

Potrzebujemy:

 

 • Zapewnienia przestrzeni do przeprowadzenia warsztatów oraz pokazu finałowego

 • Reklamy i promocji wydarzenia.

 • Grant na pokrycie kosztów projektu

bez nazwy-1281.jpg
Korzyści dla gospodarzy:

Aktywizacja społeczności polskiej za granicą:

 • Budowanie wzięzi społecznych i nawiązywanie nowych znajomości,  zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Wzmacnianie międzynarodowej współpracy kulturalnej:

 • Uczestnicy będą mieli okazję do interakcji z osobami z różnych środowisk kulturowych, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, wymianie doświadczeń i wzmocnieniu akceptacji różnic.

Promowanie polskiej kultury, sztuki i polskiego języka:

 • Umocnienie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako kraju z bogata ofertą sztuki nowoczesnej i performatywnej

 • Promocja języka polskiego arenie międzynarodowej poprzez sztukę i spektakl, które prezentują bogactwo polskiej kultury i literatury szerokiej publiczności.

Wzbogacenie oferty kulturalnej instytucji o unikalne wydarzenie artystyczne.

 • Pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, redukcja stresu i poczucie izolacji w grupie, ogólna poprawa samopoczucia.

 • Poprawy kondycji fizycznej uczestników.

 • Rozwój umiejętności w zakresie świadomości ciała, improwizacji oraz performansu.

 • Rozwój kreatywności i ekspresji artystycznej.

 • Zwiększenie pewności siebie i przełamywanie barier psychologicznych.

Korzyści uczestników przedsięwzięcia:
Korzyści dla fundacji artystycznej organizującej spektakl:

Rozwój i promocja fundacji

 

 • Rozpoznawalność: Organizacja międzynarodowych warsztatów i spektakli zwiększa rozpoznawalność fundacji w kraju i za granicą.

 

 • Budowanie marki: Takie projekty przyczyniają się do budowania silnej marki i reputacji fundacji jako instytucji zaangażowanej w promowanie sztuki i kultury.

 

Pozyskiwanie partnerów i sponsorów

 

 • Wzrost możliwości współpracy: Projekt międzynarodowy może przyciągnąć nowych partnerów i sponsorów, którzy chcą wspierać ciekawe inicjatywy kulturalne.

 

 • Finansowanie: Zwiększenie widoczności fundacji może prowadzić do pozyskania dodatkowych środków finansowych na dalsze projekty i rozwój działalności.

 

Realizacja misji i celów

 

 • Realizacja celów statutowych: Projekt pozwala fundacji na realizację swoich celów statutowych związanych z promowaniem sztuki, edukacją artystyczną i integracją społeczną.

 

 • Innowacyjność: Organizowanie ruchowych eksperymentów performatywnych wpisuje się w nowoczesne i innowacyjne podejście do sztuki, co może przyciągnąć uwagę mediów i krytyków sztuki.

Znajdujemy inspirację na każdym kroku

Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative to więcej niż zwykła fundacja. To otwarty koncept, łączący ludzi o różnych talentach, pasjach i wizjach, którzy wspólnie tworzą oryginalne i niepowtarzalne dzieła sztuki performatywnej.

Początki

Inicjatorem i siłą napędową tego wyjątkowego przedsięwzięcia jest Kaspian Jakub Rezler. Jego marzenie o zjednoczeniu różnych form wyrazu artystycznego stało się rzeczywistością dzięki współpracy z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu.

Kreatywna Różnorodność

Tu nie ma miejsca na ograniczenia. Fundacja składa się z różnorodnych osobowości, reprezentujących dziedziny takie jak taniec, muzyka, fotografia, film, literatura i wiele innych. Nie jest to stała, zamknięta grupa, a różnorodność uczestników napędza kreatywność i prowadzi do realizacji rozmaitych projektów.

bez nazwy-1208.jpg

Ten spektakl to doświadczenie, przypomnienie i obietnica.

Czy jesteś gotowy odkryć siebie na nowo?

Eksperyment performatywny “Jesteś wszystko... rzecz o nieoczywistości” jest celebracją i przypomnieniem o trzech filarach relacji - o szczerości, braku oceny i wsparciu. To nie tylko spektakl, lecz również zaproszenie do otwartej, autentycznej przestrzeni, gdzie każdy widz może być sobą, w pełni, bez zastrzeżeń i bez strachu przed oceną.

 

"Jesteś wszystko... rzecz o nieoczywistości" to początek podróży w głąb siebie, gdzie nieoczywistość nie jest barierą, ale kluczem. To okazja, żeby odkryć, że człowiek jest wszystkim tym, co oczywiste, a jeszcze bardziej tym, co nieoczywiste.

 

Za pomocą tej unikalnej kreacji, przypominamy uczestnikom performance’u , że są wartością samą w sobie. W świecie, w którym szukanie potwierdzenia swojej wartości w czymś zewnętrznym, wydaje się zupełnie daremne, my skupiamy pełną uwagę na jednostce. Wspólnie będziemy odkrywać to, co znane i to, co ukryte, w naszym własnym istnieniu.

bez nazwy-0849.jpg
10.png

W "Jesteś wszystko...rzecz o nieoczywistości" zapraszamy Cię do odkrycia niezwykłej mowy ciała, unikatowego spojrzenia, niebanalnych emocji, wyjątkowego Ty.

11.png
Twórcy i realizatorzy:

Reżyseria, tekst, reżyseria światła i dzwięku: Kaspian Jakub Rezler

Dramaturgia: Katia Shahoika

Choreografia: Katia Shahoika , Kaspian Jakub Rezler

Muzyka: Ula Sobol

Videoarty: Katia Shahoika

Kostiumy: Bartosz Strojny , Katia Shahoika

 

Produkcja: Fundacja Jesteś wszystko Contemporart Artists’ Cooperation

Koprodukcja: Polski Teatr Tańca

KASPIAN - JAKUB REZLER

reżyser, założyciel fundacji, tancerz

#optymizm #miłość do życia i ludzi #z wiecznym żartem

#rozległości #ciepło #kreatywność #wyjątkowy #szalony

bez nazwy-1176_edited_edited.jpg

KATIA SHAHOIKA

wiceprezeska fundacji, producentka i tancerka

#ciepło #wolność #przyjemność #radość życia #dobro

#brak ograniczeń #szaleństwo #spontaniczność

Kontakt

Kaspian Jakub Rezler tel: 515 436 138

 

FUNDACJA JESTEŚ WSZYSTKO CONTEMPORARY ARTISTS COOPERATIVE

Karola Libelta 1A/2 61-706 Poznań

ty@jesteswszystko.art

NIP:7831892795 REGON:527087036 KRS:0001072607

mBank S.A. PL18 1140 2004 0000 3102 8434 2298

Wesprzyj: pomagam.pl/tyjestescudem

 • Facebook
 • Instagram
 • Spotify
 • Youtube
bottom of page