top of page


KASIA ZIMNA

FOTOGRAFKA

Niedawno znalazłam kartkę z zadaniem ze szkoły. Było na niej zdanie do dokończenia: W przyszłości mam nadzieję że... - dopisałam "będę dobrym człowiekiem". Marzyły mi się różne zawody czy to w dzieciństwie czy później, ale moją największą misją życiową jest chyba tworzenie dobra, tak się złożyło, że ta ambicja uzewnętrznia się poprzez fotografię. Jako miłośniczkę tego, co piękne i dobre, przeraża mnie najbardziej zło, tak przedwieczne i nie do uniknięcia, a jednak tak trudne do zrozumienia.


Recently I found a piece of paper with an assignment from school. There was a sentence to complete: In the future, I hope that... - I added "I will be a good person." I dreamed of various professions, both as a child and later, but my greatest mission in life is probably to create good, and it so happens that this ambition manifests itself through photography. As a lover of what is beautiful and good, what scares me most is evil, so eternal and unavoidable, yet so difficult to understand.


KASIA ZIMNA

PUBLISHED

bottom of page