top of page

WHAT'S UP

Opis Projektu:

Projekt edukacyjno- społeczny "What's up" jest inspirowany dziełem Tomaso Bingo "I Write You Only on Sunday". Projekt polega na tym, że uczestnicy przez 52 tygodnie wypełniają formularz umieszczony na stronie internetowej. Formularz składa się z dwóch części:

  • Pytanie o Przyjaciela: Pierwsze pole formularza to miejsce na pytanie o to, jak ma się nasz przyjaciel. Uczestnik wybiera jedną osobę, której jest ciekawy. Ważne jest, aby znać tę osobę na tyle dobrze, żeby wiedzieć, co u niej słychać, co się wydarza, i móc zadać odpowiednie pytanie. Pytania nie mogą się powtarzać; każdy tydzień przynosi nowe wyzwania. Należy pamiętać, że te listy nigdy do przyjaciela nie trafią – jest to czas na autorefleksję.

  • Podsumowanie Tygodnia: Drugie pole formularza to miejsce na jednozdaniowe podsumowanie swojego tygodnia. Uczestnik opisuje, co się u niego wydarzyło,          co czuł i dlaczego czuł w taki sposób.

Celem przedsięwzięcia jest wyrażenie najgłębszych myśli i uczuć w intymny i osobisty sposób.  Możesz dołączyć do projektu w każdym czasie, ponieważ jest to projekt, który pozwala poznać siebie i głęboko zrozumieć swojego przyjaciela. To chwila na refleksję, głębszy wgląd we własne źródło.

Cel Projektu:

Projekt ma na celu wyzwolenie w uczestnikach potrzeby szczerego dzielenia się swoimi uczuciami oraz budowanie głębszych relacji poprzez regularne, choć krótkie, wymiany myśli. To ćwiczenie w introspekcji i empatii, gdzie z jednej strony skupiamy się na sobie, a z drugiej okazujemy zainteresowanie życiem innych. Zachęca do zatrzymania się na chwilę raz w tygodniu, aby zastanowić się nad swoim życiem i relacjami z innymi. Skłania do refleksji nad tym, czy potrafimy się komunikować, czy jesteśmy ciekawi drugiej osoby, czy rozumiemy swoje emocje i siebie samych. Pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego działamy w określony sposób i co naprawdę dzieje się w naszym życiu.

Uczestnictwo:

Projekt jest otwarty dla każdego pełnoletniego*, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy języka. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w warsztatach empatii i ciekawości, aby lepiej zrozumieć siebie i innych, podkreślając znaczenie komunikacji i poznawania się nawzajem. Każdy uczestnik przystępując do projektu robi to  dobrowolnie i akceptuje jego regulamin

Organizator:

Organizatorem projektu jest Fundacja Jesteś Wszystko Contemporary Artist Cooperative, która jest otwartą przestrzenią do wyrażania siebie, to miejsce gdzie doskonalimy w buciu sobą. Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, bez względu na to, czy czują się artystami, czy nie, wszystkich tych, którzy chcą wyrazić się w jakiś sposób artystycznie przez dowolną formę sztuki. Zapraszamy wszystkich do eksploracji samych siebie.

​* osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w projekcie tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów  

bottom of page