top of page


ULA SOBOL

ARTYSTKA DZWIĘKOWA

Chciałabym żyć w świecie, gdzie ludzie nie boją się siebie nawzajem i dzięki otwartości tworzą razem piękne rzeczy. Sama boję się nieczułości, egoizmu i tego, że kiedyś ogłuchnę. Intryguje mnie słowo miłość, bo znaczy wszystko i nic. Jestem późno-sierpniowym wieczorem, w który wszystko może się zdarzyć.


I would like to live in a world where people are not afraid of each other and, thanks to openness, create beautiful things together. I am afraid of insensitivity, selfishness and that one day I will go deaf. The word love intrigues me because it means everything and nothing. I am a late August evening where anything can happen.ULA SOBOL

PUBLISHED

bottom of page