top of page

Türkçe

tr

tr

Proje Tanımı:


Eğitim ve sosyal proje "What's up", Tomaso Bingo'nun "I Write You Only on Sunday" adlı eserinden ilham almıştır. Proje, katılımcıların 52 hafta boyunca internet sitesinde yer alan formu doldurması esasına dayanır. Form iki bölümden oluşur:


Arkadaş Hakkında Soru: Formun ilk alanı, arkadaşımızın nasıl olduğunu sormak içindir. Katılımcı, merak ettiği bir kişiyi seçer. Bu kişiyi yeterince iyi tanımak, ne yaptığını bilmek, neler yaşadığını anlamak ve uygun soruları sorabilmek önemlidir. Sorular tekrarlanamaz; her hafta yeni bir meydan okuma getirir. Bu mektupların asla arkadaşa ulaşmayacağını unutmamalıdır - bu, öz değerlendirme zamanıdır.


Haftanın Özeti: Formun ikinci alanı, bir cümleyle kendi haftasının özetini yazmak içindir. Katılımcı, neler yaşadığını, nasıl hissettiğini ve neden böyle hissettiğini anlatır.


Projenin Amacı:


Projenin amacı, katılımcıların duygularını içtenlikle paylaşma ihtiyacını serbest bırakmak ve kısa fakat düzenli düşünce alışverişleri yoluyla daha derin ilişkiler kurmaktır. Bu, içgörü ve empati üzerine bir çalışmadır; bir yandan kendimize odaklanırken, diğer yandan başkalarının yaşamlarına ilgi gösteririz. Haftada bir kez durup yaşamımızı ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi düşünmeye teşvik eder. İletişim kurup kuramadığımızı, diğer kişilere merak duyup duymadığımızı, duygularımızı ve kendimizi anlayıp anlamadığımızı düşünmeye teşvik eder. Neden belirli bir şekilde davrandığımızı ve hayatımızda gerçekte ne olup bittiğini daha iyi anlamamızı sağlar.


Katılım:


Proje, yaşı, ikamet yeri veya dili ne olursa olsun her yetişkin* için açıktır. Herkesi empati ve merak üzerine atölye çalışmalarına katılmaya, kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamaya davet ediyoruz, iletişimin ve birbirimizi tanımanın önemini vurguluyoruz. Katılımcılar, projeye gönüllü olarak katılır ve projenin kurallarını kabul eder.


Organizatör:


Projenin organizatörü, kendini ifade etmek için açık bir alan olan Jesteś Wszystko Contemporary Artist Cooperative'tir. Bu, kendimiz olma konusunda çalıştığımız bir yerdir. Her yaştan, sanatçı olup olmadığını hissetmeyen herkesi ve herhangi bir sanat formuyla sanatsal olarak ifade etmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Herkesi kendilerini keşfetmeye davet ediyoruz.


    Reşit olmayan bireyler, yalnızca ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin izniyle projeye katılabilirler.

"What's Up" Projesi Kuralları
§1 Genel Hükümler

Bu kurallar (bundan sonra "Kurallar" olarak anılacaktır), Jesteś Wszystko Contemporary Artist Cooperative (bundan sonra "Organizatör" olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen "What's Up" (bundan sonra "Proje" olarak anılacaktır) sanat projesine katılım koşullarını belirler.
Proje, Katılımcıların 52 hafta boyunca formları doldurdukları bir çevrimiçi platform şeklinde yürütülmektedir.
Projenin amacı, Katılımcılarda duygularını dürüstçe paylaşma ihtiyacını uyandırmak ve düzenli, ancak kısa düşünce alışverişleri yoluyla daha derin ilişkiler kurmaktır.

§2 Projeye Katılım

Projeye, ikamet yeri veya dili ne olursa olsun, her yetişkin kişi katılabilir.
Projeye katılım gönüllüdür ve ücretsizdir.
Projeye katılım başvurusu, bu Kuralların kabulü ve Organizatöre, Proje ile ilgili amaçlarla formlarda sunulan içeriği kullanmak için ücretsiz, süresiz ve coğrafi olarak sınırsız bir lisans vermekle eşdeğerdir.

§3 Formlar

Formlar iki bölümden oluşur:
a) Arkadaşına Soru: Katılımcı ilgisini çeken bir kişiyi seçer ve ona bir soru sorar. Sorular tekrarlanamaz.
b) Haftalık Özet: Katılımcı, başına gelen olayları, ne hissettiğini ve neden böyle hissettiğini açıklar.
Formlar, 52 hafta boyunca haftada bir kez doldurulur.

§4 Telif Hakları

Katılımcı şu hususları beyan eder:
o Projeye katkı sağlayan eserler, özgün yaratıcılığının bir sonucudur ve üçüncü şahısların telif haklarını ihlal etmeden geliştirilmiştir.
o Bu eserlere ilişkin telif hakları herhangi bir şekilde sınırlı değildir.
o İşbu belge ile, Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative'ye şunları devreder:
 Eserlerin/çalışmaların amacı doğrultusunda, türev haklar da dahil olmak üzere, dağıtım ile ilgili olarak eseri kullanma hakkı, özellikle bu beyanın imzalandığı tarihte bilinen tüm kullanımlarda Kurumun tüm faaliyetlerini serbestçe kullanma hakkı:
 Eserlerin/çalışmaların çoğaltılması;
 Herhangi bir ortamda kaydedilmesi;
 Kurumun faaliyetlerinin yer aldığı filmin dolaşıma sokulması;
 Gösterim;
 Kiralama ve kiraya verme;
 Karasal, uydu ve kablolu televizyon istasyonları aracılığıyla yayın ve televizyon yayınlarının eşzamanlı ve bütünsel yeniden yayınlanması;
 Bilgisayar hafızasına dahil edilmesi.
 Bu hükümler, yazarın eserin yayınlanması ve dağıtılması ile ilgili haklarını kısıtlamaz.
 Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative'ye eserin veya bölümlerinin (bireysel kısımlar dahil) herhangi bir medya ortamında ve bu beyanın yazıldığı tarihte bilinen tüm kullanımlarda, coğrafi ve zaman sınırlamaları olmaksızın, promosyon ve reklam amaçlı kullanma hakkını devretmeyi kabul ederim.
 Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative, Kurumun başarılarını festivallerde ve yarışmalarda sergilemek, ayrıca bu tür diğer sunumlar için eseri ücretsiz olarak kullanma hakkına sahiptir ve ödül kazanılması veya tanınması durumunda, ödüllü veya tanınan eseri/çalışmayı tanıtmak için festival veya yarışma organizatörlerinin önerdiği şekilde kullanma hakkına sahiptir.
 Jesteś wszystko Contemporary Artists’ Cooperative, yazılı eserin versiyonlarını ve bölümlerini promosyon ve reklam malzemelerinde kullanma hakkına sahiptir.
Organizatör, sunulan içeriği kullanma hakkına sahiptir.

§5 Kişisel Verilerin Korunması

Organizatör, Katılımcıların kişisel verilerini, kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (AB) 2016/679 Yönetmeliği'ne ve 95/46/EC Direktifi'nin yürürlükten kaldırılmasına (Genel Veri Koruma Yönetmeliği), bundan sonra "GDPR" olarak anılacaktır, uygun olarak işlemektedir.
Katılımcıların kişisel verilerinin yöneticisi Organizatördür.
Katılımcıların kişisel verileri, özellikle şu amaçlarla olmak üzere Projenin uygulanması amacıyla işlenmektedir:
a) Katılımcıların tanımlanması;
b) Katılımcılarla iletişim;
c) Analitik ve araştırma amaçlı.
Katılımcılar, kişisel verilerine erişim, bunları düzeltme, silme veya işlemeyi kısıtlama hakkına ve veri taşınabilirliği ve işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.
Katılımcılar, yukarıda belirtilen hakları, Organizatörle e-posta adresi: ty@jesteswszystko.art aracılığıyla iletişime geçerek kullanabilirler.

§6 Son Hükümler

Organizatör, bu Kuralları değiştirme hakkını saklı tutar.
Projenin uygulanmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, dostane bir şekilde çözülecektir. Anlaşma sağlanamaması durumunda, anlaşmazlıklar, Organizatörün kayıtlı ofisinin yetkili mahkemesi tarafından çözülecektir.

Previous
bottom of page