top of page
Cesarz (IV)

badanie autorytetu, struktura i wnioski. Reprezentuje przywództwo i kontrolę.

Cesarz (IV)

bottom of page