top of page

WARTOŚĆ CZŁOWIEKA
 

JAKO

AUTENTYCZNOŚĆ

Ten warsztat to doświadczenie i przypomnienie. Czy jesteś gotowy odkryć siebie na nowo?

bez nazwy-0498.jpg

Z jaką myślą kładziesz się spać a z jaką się budzisz?
Czy zdarza się, że stanowczo wyrażasz swoją opinię na jakiś temat ale tylko w
swojej głowie?

Ten warsztat to początek podróży w głąb siebie, gdzie nieoczywistość nie jest
barierą, ale kluczem. To okazja, żeby odkryć, że człowiek jest wszystkim tym,
co oczywiste, a jeszcze bardziej tym, co nieoczywiste.

Za pomocą tej unikalnej metody, przypominamy uczestnikom, że są wartością
samą w sobie. W świecie, w którym szukanie potwierdzenia swojej wartości w
czymś zewnętrznym, wydaje się zupełnie daremne, my skupiamy pełną
uwagę na jednostce. Wspólnie będziemy odkrywać to, co znane i to, co
ukryte, w naszym własnym istnieniu.

 

bez nazwy-1139.jpg

Zapraszamy Cię do odkrycia
niezwykłej mowy ciała, 
unikatowego
spojrzenia, niebanalnych emocji, wyjątkowego Ty.

KONSPEKT WARSZTATU

1. Warunki oraz przeznaczenie warsztatu szkoleniowego

 • Warunkiem koniecznym udziału w warsztacie szkoleniowym jest pozytywne nastawienie uczestnika, brak oceniania innych uczestników oraz siebie, szczerość oraz okazywanie wsparcia innym uczestnikom.

 • Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest dla osób chcących dokonać introspekcji oraz rozwijać swoje umiejętności miękkie, takie jak: komunikacja, wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu społecznego.

 • Warsztat szkoleniowy skierowany jest do osób dorosłych.

2. Założenia i cele warsztatu Panel 1

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości

 • Powrót do świadomego poczucia własnej wartości

 • Kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych

3. Szczegółowe efekty warsztatu

 • Uczestnik warsztatu szkoleniowego potrafi wyraźnie werbalizować swoje potrzeby.

 • Uczestnik warsztatu szkoleniowego jest zdolny do samodzielnego i świadomego występowania publicznego i przemawiania do dużej grupy osób.

 

4.Punkt programu warsztatu szkoleniowego

 • Omówienie zasad i warunków współpracy podczas warsztatu szkoleniowego

 • Przedstawienie wszystkich uczestników i prowadzących

 • Panel dyskusyjny na komunikacji

 • Rozgrzewka ruchowa

 • Medytacja na podłodze, wywołanie poszczególnych emocji i odczuć

 • Przerwa na potrzeby pierwszego rzędu

 • Ćwiczenia z komunikacji 

 • Podsumowanie i wymiana doświadczeń

5. Metody szkoleniowe

 • Ekspresyjno-ruchowaMetoda Wzmacniania SamoocenyRezlera - autorskametoda wzmacniania poczucia własnej wartości przez ekspresję ruchową, opracowana przez Kaspiana Jakuba Rezlera

 • Wykład, trening, medytacja, studium przypadku, dyskusja

 

6. Literatura

 • Cialdini, R. B. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk.

 • Golean, D. (1995). Inteligencja emocjonalna.

 • Hogan, K. (2003). Psychologia perswazji. Czarna Owca.

 • Pluta, E. (Artykuł). 10 trudnych emocji.

 • Claark, D. (2012). Zaburzenia lękowe.

 • Bourne, E. (2012). Lęk i fobie.

7. Czas trwania  jednego panelu:

2 godziny

8. Koszt udziału w panelu

280 zł/ os

Cena dla grupy pilotażowej 

70 zł/ os

bottom of page